Zahrádkáři z Libeňského ostrova sobě ... ale i jiným
Záhlaví.jpg

Povodně 2013 INFO

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYVÁŽENÍ VĚCÍ ZE ZAHRÁDEK NA KULAŤÁK !!!!!! Co potřebujete vyhodit tak pouze do přistavených kontejnerů !!!!Kdo bude přistižen bude potrestán !!!!!!!
 V nejbližší době bude brigáda a vše co je mimo kontejnery se bude nakládat.

21.6.2013 16:00

Důrazně žádme všechny zahrádkáře,kteří budou mít obnovenou elektřinu,aby se ji nepokoušeli sami zprovoznit  v chatách a počkali až Petr Vejsada provede revizi všech rozvodů a rozvaděče a výměnu jističů !!!! Hrozí velké nebezpečí úrazů el.proudem a popř. i požáru!!!!! Takže vydržte než dojde ke kontrole!!!!!! 

Děkujeme !!!!!

20.06.2013 v 16:00

Zápis ze schůze Povodňového Výboru ze dne 19.6.2013

1) Elektropřípojky - elektroměry v rámci 1. vlny obnoveného připojení (v té jsou přihlášeny i odběry ZO) budou osazeny nejdříve na konci příštího týdne, následně budou prováděna připojení jednotlivých odběrů, a to pod dozorem revizního technika. Je tedy předpoklad, že ti, co si požádali o obnovené připojení + ZO, by mohli mít elektřinu již na začátku července. Termín 2. vlny není v tuto chvíli stanoven. 
2) Vodovodní přípojky - v tuto chvíli jsou zprovozněny (zkontrolovány a příp. opraveny) všechny větve - odběratelé na těchto větvích si mohou na vlastní odpovědnost pustit vodu za svým vodoměrem. 
3) Využívání humanitární pomoci - ZO byla dodána humanitární pomoc od Červeného kříže a od Magistrátu. Jedná se o prostředky k úklidu a čištění. Distribuci řídí členové Povodňového výboru - bylo totiž zjištěno, že někteří zahrádkáři si pletou humanitární pomoc s bezplatným zásobováním svých domácností úklidovými prostředky. O dalším osudu materiálu, obdrženého v rámci humanitární pomoci - ať použitého nebo nespotřebovaného - rozhodne Povodňový výbor. Jeho členové jsou oprávněni neoprávněně nashromážděný materiál konkrétním zahrádkářům odebrat. 
4) Používání vody ze stojanů pro úklidové práce a čištění - pokud bude přistižen zahrádkář, který má na vlastním pozemku funkční zdroj pitné vody ze zdejšího vodovodního řádu, že odebírá za účelem úklidu a čištění vodu ze stojanu, bude mu ihned vodovodní přípojka odstřižena!!! 
5) Zalévání vltavskou vodou - zprovoznění čerpadla je závislé na dodávce elektrického proudu, případné drobné opravy a popovodňová údržba bude provedena svépomocí. 
6) Kontejnerový odvoz povodňového odpadu - firma Šamonil dosud poskytuje tuto službu na účet Magistrátu a její dispečink nemá zprávy o konkrétním datu jejího ukončení, nicméně - ukončení svozu v dohledné době se dá předpokládat - již samotné fungování v posledních dnech je poznamenáno kapacitními problémy na straně uvedené firmy. Neodkládejte proto úklidové práce!!! 
7) Bezpečnost v osadě - množí se (zatím drobné) krádeže - v osadě již působí zloději!!! 
8) Řízení ZO a likvidace následků povodně - činnost Povodňového výboru bude ukončena k 31. 7. 2013. Současně od 1. 7. 2013 začíná opět plně fungovat řádný výbor ZO. Společná schůze obou výborů je svolána na pondělí 8. 7. 2013 v 18 h. v zahrádce u Tyslů. 

Hamann Petr
16.6.2013 9:30

Kdo má zájem o připojení elektřiny v 1. vlně (tzn. co nejdřív), ať kontaktuje Petra Vejsadu (603 482 855) - a hlavně - ať za ním osobně dojde (je potřeba vyplnit a podepsat formulář) - Petr Vejsada bude za tím účelem úřadovat ve svojí chatě ve středu 19/6 od 10 do 18 h.!!!!

14.06.2013

Kdo potřebuje posudek pro pojišťovnu nebo jinou službu statika, může se obrátit na:

Ing. Lubomír Kylar - Tel: 608 119 964

12.06.2013 v 14:50
Jak postupovat po povodních
Leták povodně  57.34kB
11.6.2013 13:15
V SOBOTU OD 14:00 do 16:00 hodin SE BUDOU VYBÍRAT PENÍZE ZA VÝMĚRY A VODU.
Zdena Kopecká zharádka č.22 III.díl
11.06.2013 v 07:30
Od včerejška je oficiálně domluveno střežení kolonie Městskou Policií, dostali klíče a budou procházet zahrádky.

Dále žádáme a to důrazně, všechny zahrádkáře, kteří ještě nezačali s úklidem, aby tak učinili jelikož kontejnerová služba od Magistrátu opravdu není neomezená a kdo nestihne úklid včas bude si muset vše sám odvážet do sběrného dvora.

Kontejnery, které se přistavují na cestu směrem do loděnice na Špičku budou pouze o víkendu, pokud by se v týdnu sešlo více lidí, kteří o ně budou mít zájem je potřeba se spojit s př. Vlkem nebo př.Hamannem a ti to zajistí na dispečinku.

Takže se neprodleně pusťte do úklidu ať to máme zase hezké. Déšť již spousu omyl a zbytek už je na nás!
10.06.2013 v 09:00
Na kulaťáku jsou přistaveny kontejnery a všichni chlapy, kteří se mohou zúčastnit jsou zapotřebí k nakládání do kontejnerů z provizorní skládky.
Organizaci zajišťuje z krizového výboru pan Vlk - tel: 774200358.
09.06.2013 v 19:53

Dnešního dne byla členy Povodňového výboru a dalšími zúčastněnými provedena prohlídka objektů chat a zahradních domků v osadě. Tyto objekty byly oznámkovány podle stupnice 1 - 5, přičemž stupněm 1 byly označeny ty objekty, které voda vůbec nezasáhla  a stupeň 5 představuje závažným způsobem zhoršený technický stav objektu, kdy hrozí nebezpečí jeho zřícení popř. jeho části či jiné nebezpečí, vyplývající z nastalých změn. Do objektů, které dosáhly klasifikace 5 (objekty se zjevně narušenými konstrukcemi zejm. nosnými, objekty již zřícené nebo se zřícenými částmi a všechny objekty, které změnily svoji pozici oproti základům nebo u nich došlo k naklonění), Povodňový výbor doporučuje nevstupovat bez předchozího statického zajištění a zabezpečení před případnými dalšími změnami na konstrukcích a jakékoliv sanační práce v blízkosti takového objektu provádět pouze při přísném dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. pracovat ve skupině a pod dohledem, o své činnosti informovat okolí, používat prostředky osobního a kolektivního zabezpečení apod.), popř. svěřit práce odborné firmě.

 

Jedná se o objekty:

 

I. díl

4             Krucký

6             Viktorínová

7             Mozr

8             Horáčková

9             Polanská

10           Kotrbová

12A        Bukovský

21           Neprašová

24           Jareš

26           Šimáček

27           Holubová

 

III. díl

6             Dvořák

8             Pommerová

9             Čejda

10           Baláková

12           Dmytrus

21           Cidlinová

23           Sequens

27           Jašová

28           Pýcha

33           Hrbková

34           Volf

35           Bokstefflová

36           Svatošová

38           Němec

40           Hloušek

46           Vostřel

47           Laufer

50           Bachrach

53           Roztočilová

55           Podlipská

60           Hofman

61           Burianová

63           Florian

65           Havlíková

68           Lichtenbergová

69           Dvořák

71           Rossmannová

72           Petrová

73           Drastichová

75           Kalábová

79           Šimeček

80           Dolejš

82           Sádlo

83           Trnka

85           Bertová

 

Povodňový výbor přitom upozorňuje, že technický stav objektů se může dále změnit a že vyhodnocení technického stavu objektu na stupeň nižší než 5 není garancí toho, že objekt je po záplavě bezpečný. Doporučuje proto všem zahrádkářům, vlastnící v osadě stavební objekty, aby se při posuzování jejich technického stavu obrátili na statika, a to i v případě, že uvažují o demolici objektu. Řešením je též zadat stavební práce odborné firmě, zaštítěné tzv. autorizovanou osobou.

 

Za Povodňový výbor předseda

 

09.06.2013 v 9:15 
Zahrádky jsou v tuto chvíli průchozí až na Špičku, místy je ale ještě voda.
Krizový Výbor zkontroluje zahrádky, kterým hrozí zřícení.

Dnes bude puštěna pitná voda a bude se kontrolovat jestli u někoho neteče v případě úniku je možné že budou jednotlivé větve uzavřeny.

Opatření, která platila včera, platí dále ....vstup po nahlášení a předložení občanky Policii.
Vjezd autem pouze k vyložení a naložení věcí, jinak parkovat kolem Němečka.
08.06.2013 ve 21:29
Vážení, začněte všichni ihned s úklidem a odstraňováním škod po povodních a využijte možnosti kontejnerů. Nebudou tam natrvalo, takže si potom budete muset sami vše odvážet do sběrného dvora.
08.06.2013 ve 21:22
POZOR...POZOR ... POZOR... POZOR...POZOR ... POZOR ...
Zítra budou na kulaťák přistaveny kontejnery a technika na jejich naplnění ( provede firma, která má na hrázi agregáty a potřebuje je odvézt).
Neparkujte zítra na kulaťáku a pokud ano tak buďte v pohotovosti k rychlému odjezdu.
Děkujeme 
08.06.2013 ve 09:49
Přátelé kolonie je zatím přístupná takto : 46.ZO III.díl zahrádky ke zvoničce jsou na suchu od zvoničky je ještě voda a je tam zákaz to samé je u hřiště kam se také nesmí.
I.díl zahrádky po kopečkem pod Anitou Miláčkovou ( Mozr, Horáčková, atd...) jsou přístupné dále je zákaz. 47 ZO zahrádky přístupné až po zahrádku př.Hiršla.
U Němečka se zapište Policii ČR ( jméno, datum narození a ukázat OP)

PROSÍME DODRŽUJTE NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ POLICIE ČR ať nejsou zbytečné komplikace. 
Děkujeme
07.06.2013 ve 13:47
Milí zahrádkáři, situace se změnila a je zákaz vstupu na LIOS.Krizový Výbor společně s Policíí prošli zahrádky a povolili vstup pouze těm zahrádkářům, kteří již nemají na zahrádce vodu.Zítřejší brigáda je tedy ohrožena. Dnes večer zde napíšeme zda zítřek platí dle původního plánu nebo ne. Prosíme respektujte pokyny Policie ČR a nezhoršujte svým chováním situaci.
Krizový Výbor je s Policií v kontaktu a jak to bude možné tak nás do zahrádek pustí.

O všem vás budeme informovat.
Jinak opět hrozí deště a zvedání Vltavy.Tak si držme palce.
06.06.2013 ve 12:33
Pitná voda v kolonii je od 6.6.2013 až do odvolání uzavřena. Pustí se teprve po důkladné kontrole všech přípojek, aby se zamezilo únikům. 
Sloupy el. vedení jsou všechny v pořádku. 
05.06.2013 ve 23:54
Vzhledem k letošním povodním se 5.6.2013 se sešli zahrádkáři na mimořádné 
schůzi kde byl stanoven "Krizový Výbor" ve složení :
Ing.Petr Hammann tel:603 428 098
Michal Vlk tel: 774 200 358
Jiří Tramba tel: 605 833 025
Láďa Tysl tel: 777 830 285
Petr Vejsada tel: 603 482 855
Josef Vinš tel: 732 568 346
Monika Tyslová tel: 739 067 418

Tito lidé budou po dobu odklízení škod z části nahrazovat Výbor a zajišťovat koordinaci sanačních prací na zahrádkách a veškerou organizaci odklízecích prací a zajištění techniky a pomůcek pro jejich provedení. Se vším se obracejte na ně.

Na schůzi se dohodlo že se zítra t.j. 6.6.2013 pokud to stav hladiny Vltavy dovolí se zkontroluje a uzavře pitná voda, která se zprovozní až po podrobné kontrole všech přípojek, aby nedocházelo k případnému úniku ve zničených chatách.
V pátek 7.6.2013 projde Krizový Výbor celou kolonii a následně určí pořadí a rozsah jednotlivých prací.

Pokud hladina Vltavy klesne tak, že bude možný vstup do zahrádek tak bude v sobotu od 8:00 hodin brigáda ( sraz na kulaťáku) za účelem zprůchodnění kolonie tzn. odstranění veškerých naplavenin a případného bahna z cestiček. Nejprve je nutné toto zajistit společně a až následně se věnovat každý sám své zahrádce !!!

Veškeré věci určené do kontejneru ( NE DŘEVO !!!!! ) se budou vyvážet na bývalou skládku ( prostor vpravo pod kulaťákem) odkud budou následně odváženy.

Pomůcky pro hygienu ( rukavice, savo, aj.) budou k dispozici jen malém množství, proto si každý zajistěte co budete potřebovat.

Nářadí a lopaty zajištěny budou.

Všechny žádáme o spolupráci s Krizovým Výborem a respektování jejich rozhodnutí ohledně priorit prací v kolonii.

Aktivita zahrádkářů je vítaná, ale vše řešte s Krizovým Výborem.

Nezapomeňte, že voda z Vltavy může být kontaminovaná a proto dodržujte zvýšenou hygienu.

V případě dotazů volejte i mě ( Věra Burdová) tel: 603 938 187

A poslední žádost Výboru 46.ZO. VÝMĚRY pro rok 2013 uhraďte ve stanoveném termínu nejpozději do 30.6.2013. Pokud jste o Výměr přišli částku vám sdělí Zdena Kopecká tel :774 233 711.
Prosíme dodržte termín platby, pokud by to musel Výbor platit za vás, nezbyly by prostředky na financování likvidace škod z povodně.


1
*************************
*************************
V sobotu
20.6.2020
od 10:00
se koná
BRIGÁDA
pro I.díl
*************************
*************************
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one