Zahrádkáři z Libeňského ostrova sobě ... ale i jiným
Záhlaví.jpg

historie zahrádek (i současnost) z pera Boženky Petrové

Plné znění článku v TXT. Na článek jak vyšel v LITERÁRKÁCH se můžete podívat zde http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=4146
Občanské sdružení L I B E Ň S K Ý O S T R O V Proč nás Magistrát nenechá žít ?

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám stručně vylíčila naši kauzu, která se může zdánlivě jevit jako bezvýznamná, ale z pohledu stovek zúčastněných lidí, kterým jde doslova „o vše“ je zásadní, stresující a ubírající zdraví.

Vývoj kauzy je jen odrazem toho, co se u nás děje, neboť v obdobné situaci je více organizací. Leč ne každý má sílu na vyčerpávající boj s úřady a arogancí moci, či prostředky na vleklá soudní jednání. Naše občanské sdružení zastřešuje organizace, které sídlí na Libeńském ostrově, jako jsou dvě organizace Českého zahrádkářského svazu, dále oddíly vodáků, vodního motorismu, Junák, Skaut, sdružení technických sportů, tenisový oddíl, tenisový klub, nohejbalový oddíl, Dům dětí a mládeže a další.

Uplynulo již pět let od povodně, pět let stresu stovek našich členů, kdy se opakovaně obracíme na Magistrát HMP se zoufalou žádostí, týkající se změny rozhodnutí magistrátu, které se nás velmi bolestně dotýká. Magistrát se zřejmě rozhodl využít situace po povodni k získání pozemků a bohužel, my jsme se jevili, jako snadná oběť. Naši lidé desítky let věnují většinu svého volného času i finančních prostředků zvelebování na Libeňském ostrově a jsou bytostně s tímto ostrovem spojeni. Díky této činnosti, se podařilo vytvořit oázu zeleně, která zde byla budována generacemi již od roku 1927. Letos chystáme oslavy 80. výročí založení osady, s bohatým programem. Na tyto oslavy je srdečně zvána veřejnost.

Hlavní oslava se koná 8.9.2007 od 14.00 na „Libeńském ostrově“, v zahrádkářské kolonii. Když nás v roce 2002 zasáhla ničivá povodeň, lidé překonali zoufalství nad ztrátou hodnot a začali odklízet a budovat znovu. Jediné, co je v této situaci drželo „nad vodou“ byla vidina, že se jim podaří opět vybudovat zelenou zahradu, která zde existovala a kde trávili většinu života. Jako blesk však zasáhlo tuto lokalitu ukončení nájemních smluv Magistrátem. Důvodem měla být skutečnost, že se jedná o záplavové pásmo, zatímco v sousedství je dovoleno i stavět. Jsme přesvědčeni, že nic nebrání tomu, abychom mohli udržovat naše loděnice a zahrádky, s dodržením veškerých protipovodňových opatření. Tím bude zelený pás nadále zachován a pečlivě udržován, aniž by na tuto obnovu, údržbu a ochranu muselo město věnovat miliony. Naopak my platíme Magistrátu nájemné a neseme tíhu nákladů, včetně rizika povodní. Zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově hrozí tedy likvidace! A zahrádkáři pochopitelně protestují. Oázu zeleně a klidu, kterou se zaujetím i v potu budovaly generace nadšenců, dnes tvoří zhruba dvě stě zahrádek a pro mnoho lidí se baráčky v kolonii staly doslova jediným domovem, nechtějí dát! Město si jde ale velmi tvrdě za svým.

Ruku v ruce s arogancí a nezájmem a s důvody, že tato lokalita je záplavové pásmo, se rozhodlo zahrádkáře vytlačit. Rozeslalo proto ukončení nájemních smluv, všichni se ale odvolali. Je jasné, že na tomto rizikovém území nemohou vznikat administrativní budovy či bytové domy, ale proč by tu nemohly zůstat zahrádky? Navíc jejich majitelé poukazují na to, že travnatý pás k řece i nadále zachovají a budou udržovat, aniž by na to muselo město dávat miliony korun, protože i pro ně má tato zeleň velký význam. A nyní, kdy se povedlo po povodni opět vytvořit zelenou oázu, kde se pěstují květiny, zelenina i ovoce, scházejí se lidé se svými známými, pořádají pro širokou veřejnost různé společenské a kulturní akce, učí uprostřed města své děti poznávat zvířata i rostliny, jim tohle všechno politici a úředníci hodlají sebrat.

Co tam bude opravdu potom, až zahrádkáři budou muset odejít? Co se stane z krásné a opečovávané části metropole, která má dlouhou tradici, jejíž historii píšou už téměř osmdesát let její obyvatelé s láskou a vřelým vztahem k přírodě? Nepotká tuto lokalitu stejný osud jako osadu v Hrdlořezech, kterou zahrádkáři museli po výpovědích od magistrátu opustit a nyní je tam vše zdevastované, útočiště tam našli bezdomovci a lidé se tam bojí procházet? Obávám se, že ano, že by stejně mohla dopadnout i zahrádkářská kolonie na Libeňském ostrově, kdyby se ji její členové byli nuceni vzdát. Existuje ale i horší varianta, že město prodá pozemek soukromníkovi, tak jak to udělalo s druhou částí ostrova a veřejnost se bude muset zcela vystěhovat. V civilizovaném světě, ve vyspělých metropolích si takováto svá místa pečlivě chrání, udržují je, podporují jejich obyvatele. Například ve švédském Stockholmu sousedí zahrádkářská kolonie s moderní bytovou výstavbou a obě lokality se velmi dobře doplňují, osada totiž slouží také jako rekreační a oddychová zóna pro samotné obyvatele města. I na Libeňský ostrov si k zahrádkářské kolonii veřejnost zvykla chodit odpočinout, zasportovat, relaxovat. Nyní by měl být tento ráj zničen… Zahrádkáři si nechali vypracovat rozsáhlý projekt za zachování přírodního a kulturního dědictví této jedinečné lokality, kterým hodlají podpořit svůj podnět ke změně územního plánu. Je jisté, že zahrádkáři svoji osadu dobrovolně neopustí. Mají zde veškerý svůj majetek i svůj život. Jak je možné, že úřady s nimi jednají tak, jako by to nebyli ani lidé ?

Závěrem bych vás chtěla v té souvislosti informovat o neuvěřitelném barbarství, které se odehrálo dne 4.4.2005. Na Libeńském ostrově bylo vykáceno cca 10 vysokých ZDRAVÝCH stromů s bohatými korunami, které chránily tuto oblast. V korunách v této době hnízdilo spoustu ptáků, kteří zoufale poletovali nad tou spouští. Vše se odehrálo ve velkém spěchu a kmeny byly rychle rozřezány a odváženy.. Proč musely tyto stromy zahynout ? Ale to nestačí, úřady schválily další masivní kácení stromů v této oblasti, která je vzdušnou čarou vzdálena pouhý kilometr od centra města. Jak je možné, že zde téměř v centru velkoměsta probíhá masivní kácení stromů? .

Za občanské sdružení Libeňský ostrov Ing. Božena Petrová mluvčí OS LO

17.08.2007 23:31:20
slavekbalak
*************************
*************************
V sobotu
20.6.2020
od 10:00
se koná
BRIGÁDA
pro I.díl
*************************
*************************
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one