Zahrádkáři z Libeňského ostrova sobě ... ale i jiným
Záhlaví.jpg

Koncept pro Arniku

Z pera naší mluvčí Boženky Petrové
Libeňský ostrov - namísto občanských aktivit a zahrádek opět unifikovaný lunapark? Městská část: Praha 8 - Libeň Rok ohrožení: od roku 2002 dosud Poloostrov u břehů Libně vznikl regulací Vltavy v letech 1927-1928. Od té doby se také datuje začátek využití této lokality k rekreaci. Kromě zahrádkářské kolonie tu najdeme sídla několika zájmových či vodáckých sportovních oddílů. Zahrádkáři zde zvelebují prostředí přes 80 let a pořádají řadu aktivit i pro veřejnost. Oáza zeleně s přibližně dvěma sty zahrádkami, kde se rekreují stovky lidí a která má význam nejen pro ty, kdo zde tráví volný čas, ale i pro životní prostředí dané čtvrti i města jako celku, má nyní ustoupit jinému údajnému záměru. Zahrádkářům byly vypovězeny nájemní smlouvy pod záminkou, že na místě zahrádek vzniknou protipovodňová opatření a nový park. Tento záměr přišel po povodních v roce 2002. Důvodem k radikálnímu řešení byla údajně krizová situace, nemělo se ale jednat o řešení definitivní a již tehdy byl zmíněn záměr nákladně vybudovat zelený pás, který již zde během desetiletí zahrádkáři vybudovali a po povodni obětavě obnovují dodnes. Proč nebyl park pro veřejnost vybudován v přilelé a lépe přístupné lokalitě na Rohanském ostrově, kde bylo zbudováno (bez povolení, které bylo až dodatečné) golfové odpaliště pro pár lidí. Budování protipovodňových opatření bylo jen záminkou k likvidaci resp. k tzv. vymístění zahrádkářů, protože tato opatření stejně byla vybudována na hranici této lokality a to velmi nešetrně, neboť byla zcela zbytečně vykácena alej desítky let starých a zdravých topolů. Kácení navíc proběhlo v době, kdy v rozsáhlých korunách hnízdilo množství ptáků! Místní organizace a zahrádkáři se několikrát pokusili změnu územního plánu zvrátit. Na vzniku občanského sdružení Libeňský ostrov se podíleli zástupci všech místních organizací a spolků. Zorganizovali například petici, kterou adresovali mimo jiné primátoru hlavního města Pavlu Bémovi. Nedočkali se však od něj žádné odpovědi. Stovky podpisů pod peticí nestály panu primátorovi ani za jeden řádek odpovědi. Také zorganizovali několik demonstrací – např. v listopadu 2004, v den, kdy byla na Magistrátu projednávána změna územního plánu. Zahrádkářská osada přitom na rozdíl od nákladně budovaného parku nestojí město žádné finanční prostředky, naopak formou nájemného městu přispívá. Strategický plán hlavního města počítá se zrušením zahrádkářských osad, možná s vidinou výhodného prodeje lukrativních pozemků a to na úkor pražské zeleně. Na základě toho vznikla i hromadná připomínka k tzv. zásadám územního rozvoje (které jsou podkladem pro nový územní plán), kterou podává Český zahrádkářský svaz. Zahrádky se totiž mohou stát doplňkem městské zeleně vedle parků, tak jak je tomu v zahraničí, kde si podobných lokalit dovedou vážit. Sdružení připravilo vlastní rozsáhlou a kvalitní studii za zachování přírodního a kulturního dědictví dané lokality. Také dali jeho zástupci najevo ochotu vyhovět požadavkům na zajištění bezpečnosti v daném území. Bohužel se spolupráce úřadů nedočkali. Ve východní části poloostrova, na straně přiléhající ke břehům, byla úřady schválena rozsáhlá výstavba, včetně vykácení desítek až stovek vzrostlých stromů. Projekt „Libeňské doky“ zahrnuje na 120 tisíc metrů čtverečních obytných a především kancelářských ploch. Je nasnadě, komu nahrává necitlivý přístup k území, k němuž si po několik desítek let budovali místní obyvatelé vztah. Nejedná se o budování zeleného pásu, jak je avizováno, ale naopak o necitlivé kácení vzrostlé zeleně v centru města. Lze si jen domýšet, co se skrývá za arogantním přístupem úřadů, které nekomunikují, neodpovídají na prosby, podněty návrhy, ani petice občanů, mlží informace a nedodržují tak ani správní řád. Občanské sdružení se však nehodlá vzdát. Projekt za zachování přírodního a kulturního dědictví existuje i v anglické verzi, pro případ, že by bylo nutné, po vyčerpání všech možností, hledat pomoc na půdě EU. Božena Petrová, mluvčí občanského sdružení Libeňský ostrov
26.06.2009 20:33:02
slavekbalak
*************************
*************************
V sobotu
20.6.2020
od 10:00
se koná
BRIGÁDA
pro I.díl
*************************
*************************
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one